De Friese conferencier/caberetier en komiek is bezig aan zijn afscheidstournee. In “Noch ien kear” neemt Taeke afscheid van zijn publiek.

Ook in ons dorpshuis komt hij voor de laatste keer en wel op zaterdag 7 maart a.s. om 20.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda. Kosten voor deze avond € 10,00.