Verenigingen

Boksum kent een rijk verenigingsleven. Het dorpshuis wordt regelmatig gebruikt door de volgende verenigingen:

 • Chr. Muziekvereniging “Advendo” Boksum/Deinum/Blessum (vrijdagavond)
 • Heren biljartvereniging (woensdagavond)
 • Dames biljartvereniging “De Pommeransjes” (donderdagavond)
 • Klaverjasclub
 • Kerkenraad PKN “Terpoarte” Boksum/Deinum/Blessum
 • Vogelwacht Boksum e.o.
 • Klaaiwurk
 • Folksdunsjen
 • Kaatsvereniging
 • Volleybalvereniging
 • IJsclub
 • Feestbestuur
 • Us café (dinsdagmorgen 9.45 uur)

Het dorpshuis wordt ook regelmatig gehuurd voor een vergadering/studiedag door:

 • Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • Energiecommissie Boksum e.o.
 • Oer de Wjuk
 • Franse les

Aangrenzend aan het dorpshuis is de speelweide waar de Boksumer jeugd een balletje kan trappen en waar in de zomer de kaatswedstrijden worden gehouden. Op het parkeerterrein is er nog de mogelijkheid tot straatkaatsen, hier liggen 2 perken.
Ook weten de inwoners van Boksum de jeu de boulesbaan die naast het dorpshuis ligt te vinden. Hier wordt in de zomermaanden veel gebruik van gemaakt.